18. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0758/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0758/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů 63 385 Kč

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k. ú. Vršovice, Praha 10

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Dušanu Kodrlovi, pověřenému zastupováním vedoucího OMP, podepsat smlouvu o°provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
18. k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 512 v bytovém domě č. p. 42, Smolenská č. o. 29, k.°ú.°Vršovice, Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0758/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...