7. k návrhu na prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0748/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0748/RMČ/2022
ze dne 05.10.2022
k návrhu na prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10 se°všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen VS) za cenu 148 402 Kč vč. DPH kupujícímu Společenství vlastníků domu Kubánské náměstí 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274, Praha°10 - Vršovice, se sídlem Kubánské náměstí 1271/5, Praha 10 - Vršovice, IČO 285 23 261

  0

 2. text Kupní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat Kupní smlouvu schválenou dle bodu I. 2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
7. k návrhu na prodej technologického zařízení výměníkové stanice v domě Litevská 1274/4, Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0748/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...