2. k návrhu na vytvoření pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

2. k návrhu na vytvoření pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0646/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0646/RMČ/2022
ze dne 29.08.2022
k návrhu na vytvoření pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s vytořením pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

    0

 

II. ukládá

  1. jmenovat členy pracovní skupiny z řad zaměstnanců ÚMČ Praha 10 pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 10.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
2. k návrhu na vytvoření pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0646/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...